RondomHoren, Nathalie van Workum
Hoorcoach bij Gehoorverlies
RondomHoren, Nathalie van Workum
Hoorcoach bij Gehoorverlies

Privacyverklaring Rondom Horen

Privacyreglement RondomHoren

RondomHoren, gevestigd aan de Hofstraat 11, 7271 AP BORCULO, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

 • www.rondomhoren.nl
 • Nathalie van Workum
 • Hofstraat 11
 • 7271 AP BORCULO
 • Email: nathalie@rondomhoren.nl
 • Tel: 0654325224

Persoonsgegevens die wij verwerken:

RondomHoren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via nathalie@rondomhoren.nl dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

RondomHoren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen, omdat dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming:

RondomHoren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens aan te pas is gekomen. RondomHoren gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Word/ excel
 • Email

Plichten/geheimhouding en bewaartermijn:

 • RondomHoren verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • RondomHoren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens, zoals naam en adres en verslag van afstemming: Bewaartermijn 12 maanden, zodat jij als klant de gegevens opnieuw kan opvragen mocht je ze zelf kwijt zijn geraakt. Facturen 7 jaar in opdracht van de belastingdienst

Verstrekking persoonsgegevens aan derden:

RondomHoren verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie van RondomHoren, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die RondomHoren met u heeft gesloten
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

RondomHoren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten als betrokkene:

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens